Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

9 Instroomontwikkeling

9.4 Strafzaken bij de rechtbanken

De instroom van zaken bij de rechtbanken op het gebied van strafrecht (misdrijven) is in 2016 met 5 procent afgenomen tot 176.000 zaken. In dat aantal zit niet alleen de behandeling (op zitting) van de hoofdzaak maar het betreft ook allerlei ‘neven­producten’ zoals vorderingen en rekesten die op zogenoemde raadkamerzittingen worden behandeld.

Bekijken we alleen de behandeling van de hoofdzaak (de ter zitting gebrachte zaken), dan is sprake van een sterke afname met circa 12 procent, met 14.200 naar 106.250. Dit was vooral het gevolg van een sterke afname van politierechterzaken bij de meerderheid van de rechtbanken. Ook het aantal meervoudige kamerzaken nam af. De kinderrechterzaken namen in lichte mate toe. Er valt door de Rechtspraak geen specifieke delictgroep aan te wijzen of reden te benoemen waarom het aantal aan­gebrachte zaken zo is afgenomen.