Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

11 Productiviteitsontwikkeling

11 Productiviteitsontwikkeling

De Rechtspraak wordt gefinancierd voor het afdoen van zaken. Daarover worden afspraken gemaakt tussen de Rechtspraak en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast geldt dat je personeel nodig hebt voor het afdoen van zaken. Hoe verhield de productie van 2016 zich tot de afspraken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie? En wat valt er te zeggen over de personeelsontwikkeling ten opzichte van de productieontwikkeling?