Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

10 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

10 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

In de volgende paragrafen komen het niveau en de ontwikkeling aan bod van de productie, de werklast (gewogen productie) en de werkvoorraad. In paragraaf 11 wordt dit vertaald in een aantal verschillende productiviteitsindicatoren. Voor laatstgenoemden wordt de productie vergeleken met de personeelsomvang en (personele en materiƫle) kosten.