Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

16 Personeel

16 Personeel

De rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren vormen samen het personeel van de Rechtspraak, en zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De Rechtspraak hecht er daarom veel waarde aan dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste functie vervullen, en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. In onderstaande wordt uitgelegd welke kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen het personeels­bestand van de Rechtspraak in 2016 heeft ondergaan.

Voordat ingezoomd wordt op kwalitatievere aspecten van het personeel, wordt in tabel 26 het kwantitatieve personeelsoverzicht weergegeven. Daaruit blijkt dat het personeelsbestand van de Rechtspraak de laatste vijf jaar weinig schommelingen heeft gekend. Dit is echter geen voorspelling voor de toekomst. De verwachting bestaat dat het personeelsbestand van de Rechtspraak qua grootte en samenstelling zal veranderen, vanwege digitalisering en de invoering van professionele standaarden.

Tabel 26. Aantal medewerkers en formatie in 2012-2016

 31-12-2012  31-12-2013  31-12-2014  31-12-2015  31-12-2016  
 aantal dec 2012 fte dec 2012 aantal dec 2013 fte dec 2013 aantal dec 2014 fte dec 2014 aantal dec 2015 fte dec 2015 aantal dec 2016 fte dec 2016
Rechterlijke ambtenaren2.4032.1942.3782.1822.3592.1702.3572.1692.3282.148
Gerechtsambtenaren (direct)5.5004.8475.3774.7475.5494.9215.6004.9695.5844.950
Totaal medewerkers direct 7.903 7.041 7.755 6.929 7.908 7.091 7.957 7.138 7.912 7.098
% van totaal84%83%80%80%81%81%83%82%82%82%
           
Staftaken Gerechten (GA indirect) *1.5401.4051.9101.7481.8731.7161.6651.5281.7331.580
Totaal medewerkers indirect 1.540 1.405 1.910 1.748 1.873 1.716 1.665 1.528 1.733 1.580
% van totaal16%17%20%20%19%19%17%18%18%18%
           
Totaal personeel direct & indirect 9.443 8.446 9.665 8.677 9.781 8.807 9.622 8.666 9.645 8.678
           
Rechterlijke ambtenaren 2.403 2.194 2.378 2.182 2.359 2.170 2.357 2.169 2.328 2.148
% van totaal25%26%25%25%24%25%24%25%24%25%
Gerechtsambtenaren direct en indirect 7.040 6.252 7.287 6.495 7.422 6.637 7.265 6.497 7.317 6.530
% van totaal75%74%75%75%76%75%76%75%76%75%
Totaal personeel direct & indirect 9.443 8.446 9.665 8.677 9.781 8.807 9.622 8.666 9.645 8.678
* = 85% van de totaal geregistreerde staftaken bij gerechten (t/m 2012; daarna 100%)Met de categorie rechterlijk ambtenaren (RA) wordt bedoeld: rechters en raadsherenMet de categorie gerechtsambtenaren (GA) wordt bedoeld: overige medewerkers. GA direct zijn medewerkers die direct bij het rechtspreken betrokken zijn, GA indirect zijn medewerkers belast met bedrijfsvoering.
 

Tabel 27. Bezetting landelijke diensten 2012-2016

Landelijke diensten* 31-12-2012  31-12-2013  31-12-2014  31-12-2015  31-12-2016  
 aantalfteaantalfteaantalfteaantalfteaantalfte
Rechterlijke ambtenaren4422113344
Gerechtsambtenaren588556611580606577768726828776
* Het betreft hier het totale personeelsbestand van de SSR, Spir-it, het LDCR en de Rvdr (vanaf 2015; voorheen werd de Rvdr bij de gerechten geteld).