Jaarverslag 2016

2016 in beeld

 

4 Modernisering Rechtspraak: bouwen aan KEI

Programma Kwaliteit en Innovatie

Met behulp van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt gewerkt aan modernisering van de Rechtspraak. Doel van dit programma is verbetering van de kwaliteit van rechtspraak. Door KEI kan over een paar jaar iedereen online een rechtszaak starten. Deze digitalisering is niet alleen een grote IT-operatie, maar vraagt ook om een andere manier van werken. De rechter krijgt een meer actieve en regisserende rol in procedures, waardoor hij ook meer invloed heeft op de doorlooptijd van gerechtelijke procedures.

In 2016 heeft het programma KEI belangrijke stappen kunnen zetten. In juli zijn de KEI-wetten aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Deze maken het mogelijk om te starten met digitaal procederen. In 2016 is uitgebreid geƫxperimenteerd met digitaal procederen om het systeem te kunnen testen en om feedback van gebruikers te verzamelen, om zo verbeteringen door te kunnen voeren. De komende jaren wordt het digitaal procederen in verschillende rechtsgebieden verder ingevoerd. De opbrengsten van KEI (meer toegankelijke en snellere rechtspraak) worden naar verwachting dan ook de komende jaren gerealiseerd. De ingeboekte besparingen die het programma KEI moet gaan opleveren zullen wel in een geleidelijker tempo worden gerealiseerd dan voorzien.

Helaas kent KEI ook een keerzijde. Een groot deel van het administratief personeel verliest zijn of haar baan door de modernisering. De Rechtspraak schenkt veel aandacht aan een zorgvuldige uitvoering van deze reorganisatie. KEI wordt gefaseerd ingevoerd, wat betekent dat functies stapsgewijs over een periode van enkele jaren vervallen. Mede op aandringen van de medezeggenschap heeft de Rechtspraak in een vroeg stadium de Van-Werk-Naar-Werkvoorzieningen veilig gesteld voor de medewerkers die door de reorganisatie worden getroffen. Alle medewerkers hebben in november 2016 duidelijkheid gekregen of zij wel of niet worden aangewezen als verplichte Van-Werk-Naar-Werkkandidaat. Deze medewerkers hebben (afhankelijk van hun plek) minimaal anderhalf jaar de tijd om een nieuwe baan te vinden. Daarbij krijgen zij begeleiding vanuit de Rechtspraak.