Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

14 Mediation

14 Mediation

Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Tabel 19 toont een totaaloverzicht van het aantal verwijzingen naar gestarte en afgeronde mediations, en het percentage mediations dat met volledige of gedeeltelijke overeenstemming werd afgerond in 2016, afgezet tegen voorgaande jaren. Tabel 20 bevat een uitsplitsing van mediation naar rechtsgebied.

Tabel 19. Mediations in 2011-2016

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal verwijzingen naar mediation3.0672.7163.1523.0102.9182.893
Aantal gestarte mediations2.7402.4292.8272.6422.4352.399
Aantal afgeronde mediations2.9482.5082.5802.5242.4172.326
Percentage met volledige of gedeeltelijke overeenstemming56%54%56%59%60%59%*
* 49% is afgerond met volledige overeenstemming en 10% met gedeeltelijke overeenstemming.

Tabel 20. Mediations per rechtsgebied 2016

 Aantal verwijzingen naar mediation Aantal gestarte mediations Aantal afgeronde mediations Percentage met gehele of gedeeltelijke overeenstemming
Rechtbanken 2.705 2.233 2.201 60%
Kantonzaken88776755%
Handelszaken15813311847%
Familiezaken1.9231.7491.69056%
Bestuurszaken104845956%
Overige zaken (incl. strafrecht)620*35639277%
Gerechtshoven, CBb en CRvB18816612544%
Totaal 2.893 2.399 2.326 59%
* Waarvan 598 Strafzaken en 22 overige zaken