Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

 

7 Maatschappelijk effectieve rechtspraak: een gezamenlijke missie

Wat altijd bijdraagt aan de onderlinge verhoudingen is de gezamenlijke inzet van Rechtspraakmedewerkers voor het vergroten van de impact van het rechterlijk werk. Een van de onderwerpen die in 2016 door bestuurders en rechters gezamenlijk in de startblokken is gezet is ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’. Op de Dag van de Rechtspraak in september 2016 is dit onderwerp geagendeerd als speerpunt voor de komende jaren. Na gesprekken met rechters en buitenstaanders zijn vier thema’s benoemd. Op deze thema’s wordt in de nabije toekomst gewerkt om de impact van de Rechtspraak te vergroten: multi-problematiek (in het jaarplan 2017 wordt dieper ingegaan op deze problematiek), toezicht op bewind, vechtscheidingen en toegang tot de civiele rechter.

Voor wat betreft vechtscheidingen zijn in 2016 reeds veelbelovende initiatieven ontplooid. De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemende aantal complexe conflictscheidingen waarbij kinderen worden blootgesteld aan een langdurige en heftige ouderlijke strijd en het bijbehorende risico op schade. Familierechters hebben daarom in 2016 een visie ontwikkeld op wat gerechten kunnen doen om te voorkomen dat strijdende ouders schade toebrengen aan hun kinderen. De Rechtspraak maakt in 2017 de nodige middelen vrij om een aantal lokaal ontwikkelde en bewezen werkwijzen landelijk in te voeren. Voor de langere termijn verkent de Rechtspraak de mogelijkheid om de gerechtelijke procedure in geval van echtscheidingen anders te laten verlopen, op een manier waarbij ouders minder als partijen tegenover elkaar worden gezet. Dit alles in het belang van de betrokken kinderen.

Voor de andere drie thema’s worden in 2017 op gelijke wijze initiatieven ontplooid om de maatschappelijke relevantie van de Rechtspraak te vergroten. Het is een van de vele manieren waarop de Rechtspraak werkt aan continue organisatieontwikkeling en verbetering van haar bijdrage aan de samenleving.