Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

12 Kwaliteitsnormen

12 Kwaliteitsnormen

De Rechtspraak heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is onder meer geborgd met een kwaliteitssysteem dat normen stelt over bijvoorbeeld de maximale doorlooptijd van een rechtszaak, de manier waarop een vonnis moet worden gemotiveerd en over de permanente scholing van rechters en raadsheren.