Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

 

17 Kostenspecificatie

Naast de weergave van de financiële gegevens van de Rechtspraak in 2016 in de Jaarrekening, valt ook een kostenspecificatie te geven, waarbij de kosten worden opgesplitst naar productiegebonden kosten en andere kosten. Verder kunnen de productiekosten, door vergelijking met aantallen afgehandelde zaken, ook worden teruggebracht naar zogenaamde productgroepprijzen en minutentarieven. Deze worden opgesplitst in werkzaamheden voor rechterlijk ambtenaren en juridisch ondersteuners. Meer informatie over de financiering van de Rechtspraak staat op rechtspraak.nl.  

 

Tabel 33. Kostenspecificatie 2016 (bedragen x € 1.000)

Gerealiseerde productiegerelateerde kosten  728.784
Gerealiseerde specifieke uitgaven gerechten  -
Gerechtskosten  2.424
   
Gerealiseerde centrale kosten  314.579
Huisvestingskosten gerechten172.863 
ICT73.448 
Opleidingen10.746 
LDCR15.389 
Bureau Raad17.822 
Overig24.310 
   
Overige kosten  27.998
Megazaken12.622 
Bijzondere kamers9.044 
CBb6.332 
   
Nief-BFR 2005 taken  14.218
Tuchtrecht4.320 
Commissies van Toezicht4.810 
Niet wettelijke taken*5.088 
* Niet meegenomen zijn kosten ten laste van het deel van de bijdragen van derden dat geen betrekking heeft op Bijzondere kamers of Tuchtrecht.
 
 

Tabel 34. Gerealiseerde productgroepprijs versus afgesproken prijs 2016 (euro)*

 GerealiseerdAfgesprokenVerschil20162015
Rechtbanken     
Civiel860,12813,7846,34--5,69%-1,43%
Bestuur (excl. VK)2.034,282.248,08213,809,51%11,16%
Straf1.177,821.050,22127,60--12,15%-3,12%
Kanton177,63159,5218,11--11,35%1,79%
Bestuur VK1.426,761.313,85112,91--8,59%-7,77%
Belasting857,661.153,88296,2225,67%15,41%
      
Gerechtshoven      
Civiel5.028,863.937,861.091,00--27,71%-22,70%
Straf2.072,401.586,72485,68--30,61%-27,86%
Belasting2.084,673.711,671.627,0043,83%18,58%
      
Bijzonder college      
Centrale Raad van Beroep3.975,963.509,22466,74--13,30%-7,39%
* Een aflossing egalisatieschuld RVB is niet in de berekende productgroepprijzen meegenomen.
 

Tabel 35. Gerealiseerde minutentarieven 2016*

 minutentarief (euro)    
 RA JO 2015  
Rechtbanken     
Civiel2,294,482,164,03
Bestuur (excl. VK)1,682,831,672,78
Straf2,804,312,523,82
Kanton2,865,502,694,98
Bestuur VK3,244,012,913,52
Belasting1,062,031,762,77
     
Gerechtshoven     
Civiel2,633,502,433,45
Straf2,703,652,713,78
Belasting1,001,091,561,89
     
Bijzonder college     
Centrale Raad van Beroep3,282,052,992,08
* Een aflossing egalisatieschuld RVB is niet in de berekende minutentarieven meegenomen.