Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

9 Instroomontwikkeling

9 Instroomontwikkeling

 

In 2016 stroomden bijna 1,6 miljoen zaken in bij de gerechten1, het laagste niveau sinds jaren (zie figuur 1. Instroomontwikkeling Rechtspraak totaal 2010-2016). Het betreft een afname van circa 95.000 ten opzichte van 2015. De belangrijkste oorzaken zijn de sterke afname van Mulderzaken (met 60.000), kantonhandelszaken (met 15.000) en van overtredingszaken (met 15.000).

 

 

Zoals figuur 2 laat zien gold de instroomafname voor de meeste rechtsgebieden. Er was alleen nog een duidelijke instroomgroei te zien van vreemdelingenzaken (na het lage niveau van 2015) en van belastingzaken (als gevolg van een piek aan zaken omtrent de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)). Het aantal hoger beroepszaken bij de gerechtshoven bleef min of meer constant. 

Tabel 1 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de instroomontwikkeling.

Tabel 1: instroom Rechtspraak in 2010-2016 (aantal zaken, afgerond op tientallen)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 groei 2016
Kantonzaken rechtbanken 1.166.150 1.095.350 1.023.160 1.082.140 1.109.810 1.037.380 946.260 -9%
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen)658.460607.460549.120501.160484.900465.350450.370-3%
Familiezaken266.700253.490284.230315.400370.400402.350403.1700%
Strafzaken148.910138.71086.06066.02060.51067.63052.690-22%
Mulderzaken (excl. adres onbekend)92.09095.700103.760199.570194.010102.06040.040-61%
         
Civiele zaken (niet-kanton) rechtbanken 289.130 324.180 309.910 310.510 294.980 286.010 278.970 -2%
Handelszaken, insolventies en kort gedingen118.290109.73099.21097.49090.10083.99076.280-9%
Familiezaken*142.210190.170189.420191.040184.290183.270185.0301%
Rekesten aan de voorzieningenrechter28.64024.29021.28022.01020.59018.75017.660-6%
         
Bestuurszaken rechtbanken113.220113.060113.760109.210108.98099.290111.70013%
Bestuurszaken44.83044.36045.70049.19052.46050.12048.490-3%
Vreemdelingenzaken45.69042.10040.39033.03029.35023.23030.76032%
Belastingzaken22.70026.60027.67026.99027.17025.93032.45025%
         
Strafzaken (niet-kanton) rechtbanken 200.920 202.140 199.030 197.930 180.280 186.150 176.950 -5%
         
Appelcolleges 66.270 67.630 66.730 66.950 64.810 65.530 65.240 0%
Handelszaken10.12010.0909.9209.9609.2508.9409.0001%
Familiezaken5.4606.0805.9105.7204.8005.0505.4207%
Belastingzaken3.5703.9804.0105.1305.1405.1806.69029%
Strafzaken38.50038.62038.72038.01037.48036.68034.580-6%
CRvB + CBb**8.6208.8708.1708.1308.1509.6709.550-1%
         
Totaal Rechtspraak (excl. akten)1.835.6901.802.3701.712.5901.766.7801.758.8501.674.3501.579.120-6%
Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten.
* vanaf 2011 inclusief gezamenlijk gezagsverzoeken welke voordien werden behandeld door kanton.
** CRvB -5% en CBb 33%

1 Een klein deel van de instroom en productie valt buiten de gepresenteerde overzichten. Het betreft de bijzondere kamers, megazaken, commissies van toezicht en tuchtrecht en het werk van de rechtercommissaris strafzaken.