Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

 

8 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een cijfermatig overzicht van 2016, waar mogelijk voorzien van een toelichting. De cijfers hebben met name betrekking op het primair proces (onder andere instroom, productie en kwaliteit). Ook wordt ingegaan op het onderwerp personeel en er wordt een kostenspecificatie gegeven.