Jaarverslag 2016

2016 in beeld

 

1 Inleiding

2016 is het eerste volledige kalenderjaar waarin is gewerkt aan de ambitieuze doelen van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020 en het Meerjarenplan Rechtspraak 2015-2020. De uitdaging daarbij is dat tijdens het vernieuwen en ontwikkelen van de organisatie, het dagelijks werk van rechtspreken gewoon doorgaat. In 2016 heeft de Rechtspraak weer bijna 1,6 miljoen rechtszaken afgehandeld.

Dit jaarverslag schetst een beeld van het werk dat de Rechtspraak in 2016 heeft verzet en van de voornaamste resultaten die daarbij zijn behaald.