Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

9 Instroomontwikkeling

9.2 Civiele rechtszaken bij de rechtbanken

Bij de rechtbanken nam het aantal aangebrachte civiele zaken in totaal met 2 procent af tot 279.000. Het gaat hier om civiele procedures (familiezaken, handelszaken inclusief de behandeling van insolventies en presidentrekesten) in eerste aanleg, met uitzondering van de zaken die door de kantonrechter worden behandeld.

Het aantal familierechtelijke procedures nam in totaal licht toe (1 procent) tot 185.000. Dit kwam met name doordat de instroom van zaken omtrent bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen met 5 procent toenam. Tegelijkertijd was er afname zichtbaar bij scheidingszaken (-4 procent), verzoeken over onder­toezichtstelling en uithuisplaatsing (-1 procent) en levensonderhoud (-6 procent).

Het aantal handelszaken (bodemzaken en kort gedingen) nam met ruim 6.000 zaken sterk af naar circa 84.000; dat houdt een daling in van 7 procent. Daar achter gaan verschillende ontwikkelingen schuil. De daling is voor het grootste deel het gevolg van de afname van insolventierekesten en de afname van (uitgesproken) insolventies – beide een indicatie van economisch herstel. Het aantal insolventierekesten nam met 12 procent af. Het aantal uitgesproken insolventies liep opnieuw verder terug van 20.000 in 2015 tot 16.600 in 2016. Binnen de uitgesproken insolventies namen de faillissementen op eigen aangifte opnieuw het sterkste af.

Het aantal dwangakkoorden en moratoria schuldsanering nam toe (5 procent) tot 4.200. Deze zaken vormen een onderdeel van het minnelijke traject voorafgaand aan een eventuele schuldsanering (in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De afname in de instroom in 2015 voor deze categorie zaken lijkt tijdelijk te zijn geweest. De andere rekesten aan de voorzieningenrechter namen wel af in 2016.