Jaarverslag 2016

Leeswijzer

 • 1 Inleiding 1
 • 2 Rechtspreken in 2016: opvallende trends 2
 • 3 Duurzame kwaliteitsverbetering: professionele standaarden als voorbeeld 3
 • 4 Modernisering Rechtspraak: bouwen aan KEI 4
 • 5 Snellere rechtspraak: zorg over verkorting van doorlooptijden 5
 • 6 Organisatieontwikkeling doen we samen: toegenomen verbondenheid in de organisatie 6
 • 7 Maatschappelijk effectieve rechtspraak: een gezamenlijke missie 7
 • 8 Inleiding 8
 • 9 Instroomontwikkeling 9
 • 9.1 De kantonrechter 10
 • 9.2 Civiele rechtszaken bij de rechtbanken 11
 • 9.3 Bestuursrechtelijke rechtszaken bij de rechtbanken 12
 • 9.4 Strafzaken bij de rechtbanken 13
 • 9.5 De gerechtshoven en bijzondere colleges 14
 • 10 Productie- en werkvoorraadontwikkeling 15
 • 10.1 Productieverdeling 16
 • 10.2 Productie- en werkvoorraadontwikkeling algemeen 17
 • 10.3 Productie- en werkvoorraadontwikkeling naar rechtsgebied 18
 • 11 Productiviteitsontwikkeling 19
 • 11.1 Productie ten opzichte van de afspraken met de Minister van Veiligheid en Justitie 20
 • 11.2 Personeelsomvang, kosten en productiviteit 21
 • 12 Kwaliteitsnormen 22
 • 12.1 Kwaliteitsnormen in de Rechtspraak 23
 • 12.2 Permanente educatie 24
 • 12.3 Promis (goede bewijsmotivering) 25
 • 12.4 Reflectie (monitornorm) 26
 • 12.5 Aantal MK (monitornorm) 27
 • 13 Doorlooptijden 28
 • 13.1 Landelijk totaalbeeld doorlooptijden 29
 • 13.2 Doorlooptijden kantonzaken 30
 • 13.3 Doorlooptijden familiezaken 31
 • 13.4 Doorlooptijden handelszaken 32
 • 13.5 Doorlooptijden strafrecht 33
 • 13.6 Doorlooptijden bestuursrecht 34
 • 14 Mediation 35
 • 14.1 Verwijzing naar mediation 36
 • 14.2 Resultaat van mediation 37
 • 15 Wraking en klachten 38
 • 15.1 Wrakingsverzoeken en gehonoreerde wrakingen 39
 • 15.2 Klachten 40
 • 16 Personeel 41
 • 16.1 De rechter anno 2016: maatschappelijk betrokken én onafhankelijk 42
 • 16.2 De Rechtspraak als moderne werkgever in het digitale tijdperk 43
 • 17 Kostenspecificatie 44